Заповеди

Наименование Заповед № Касаеща юридическо лице/ физическо лице Дата на издаване
Заповед 45-01-15/12.01.2023 г. за спиране от 12 месеца правата, произтичащи от регистрация № 17/24.02.2022 г., издадена на "София Уест Еърпорт" ООД, намиращо се в землището на Кондофрей, община Радомир, област Перник 45-01-15/12.01.2023 г. София Уест Еърпорт ООД
Заповед № 45-01-712/29.12.2022 г. за прекратяване на права за предоставяне на всички декларирани обучения на декларирана организация за обучение "Български национален клуб по безмоторно летене"

ГД ГВА, на основание чл.18а, ал.10 от АПК, съобщава на декларирана организация за обучение "Български национален клуб по безмоторно летене", че e издадена Заповед №45-01-712/29.12.2022 г. на главния директор на ГД ГВА за прекратяване на права за предоставяне на всички декларирани обучения.
Заповедта може да бъде обжалвана пред Административен съд - София – град 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на обявяване на настоящата заповед, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

45-01-712/29.12.2022 г. Български национален клуб по безмоторно летене
ВАЖНО!!! Заповед № 45-01-692/13.12.2022 г. До всички ръководители/управители на летища и собственици на ВС, базирани на територията на Р. България

Заповед № 45-01-692/13.12.2022 г., която изменя Заповед № 45-01-633/16.11.2022 г., която изменя Заповед № 45-01-527/15.09.2022 г., която изменя Заповед № 45-01-455/04.08.2022 г., която изменя Заповед № 45-01-424/27.07.2022 г., която изменя Заповед № 45-01-360/ 04.07.2022 г., която изменя Заповед № 45-01-31/14.01.2022 г., която изменя Заповед № 45-01-419/23.09.2021 г., която изменя Заповед № 45-01-369/19.08.2021 г., която изменя Заповед с рег. № 45-01-319/28.07.2021г., която изменя Заповед с рег. № 45-01-273/30.06.2021 г., която изменя Заповед с рег. № 45-01-223/07.06.2021 г., която изменя Заповед с рег. № 45-01-183/18.05.21 г., която указва реда за ползване и експлоатация на летищни съоръжения, прилежаща инфраструктура и ССНО на летища и летателни площадки, притежаващи валидни удостоверения за експлоатационна годност от въздухоплавателните средства, подробно описани в Приложение № 1 към настоящата заповед, с българска или чуждестранна регистрация.

45-01-692/13.12.2022 г.
Заповед № 45-01-691/13.12.2022 г. за прекратяване правата по Лиценз № 12-4/24.02.2022 г. на оператор по наземно обслужване „Орбит“ ЕООД за дейността „Обработка на товари и поща“ на летище София 45-01-691/13.12.2022 г. Орбит ЕООД
Заповед № 45-01-657/24.11.2022 г., относно прекратяване правата, произтичащи от удостоверение за одобрение на Организация за Техническо обслужване (ОТО) с референтен номер на одобрение BG.145.4021 на “Джет Опс Юръп” ООД 45-01-657/24.11.2022 г. Джет Опс Юръп ООД
ВАЖНО!!! Заповед № 45-01-633/16.11.2022 г. До всички ръководители/управители на летища и собственици на ВС, базирани на територията на Р. България

Заповед № 45-01-633/16.11.2022 г., която изменя Заповед № 45-01-527/15.09.2022 г., която изменя Заповед № 45-01-455/04.08.2022 г., която изменя Заповед № 45-01-424/27.07.2022 г., която изменя Заповед № 45-01-360/ 04.07.2022 г., която изменя Заповед № 45-01-31/14.01.2022 г., която изменя Заповед № 45-01-419/23.09.2021 г., която изменя Заповед № 45-01-369/19.08.2021 г., която изменя Заповед с рег. № 45-01-319/28.07.2021г., която изменя Заповед с рег. № 45-01-273/30.06.2021 г., която изменя Заповед с рег. № 45-01-223/07.06.2021 г., която изменя Заповед с рег. № 45-01-183/18.05.21 г., която указва реда за ползване и експлоатация на летищни съоръжения, прилежаща инфраструктура и ССНО на летища и летателни площадки, притежаващи валидни удостоверения за експлоатационна годност от въздухоплавателните средства, подробно описани в Приложение № 1 към настоящата заповед, с българска или чуждестранна регистрация.

45-01-633/16.11.2022 г.
Заповед № 45-01-630/15.11.2022 г. за отнемане на оперативен лиценз на въздушен превозвач на Общността, с рег. № BG 1008-35, притежаван от „Таяран Джет“ ЕАД 45-01-630/15.11.2022 г. Таяран Джет ЕАД
Заповед обща № 45-01-611/07.11.2022г. Временно спирам правата по Лиценз № 36-9/24.02.2022 г. на оператора по наземно обслужване „Булербейс“ ЕООД за дейността „Полетни операции и администриране на екипажите“ на летище Пловдив и летище Бургас 45-01-611/07.11.2022г „Булербейс“ ЕООД
Заповед обща № 45-10-605/02.11.2022г. Временно спирам правата по Лиценз № 67-1/24.02.2022 г. на оператора по наземно обслужване „Клик Авиейшън Нетуърк“ ЕООД за дейността „Наземно администриране и надзор“ на летище Варна, Бургас, София и Пловдив 45-10-605/02.11.2022г „Клик Авиейшън Нетуърк“ ЕООД
Заповед обща № 45-01-602/31.10.2022 г. Временно спирам правата по Лиценз № 17-8/24.02.2022 г. на оператора по наземно обслужване „МТА" ЕООД за дейността „Техническо обслужване на въздухоплавателни средства“ на летище Варна и летище Бургас. 45-01-602/31.10.2022 г. „МТА" ЕООД
Заповед № 45-01-584/20.10.2022 г. за възстановяване на права по оперативен лиценз на въздушен превозвач от Общността № BG 1008-37, издаден на „Холидей Юръп“ ООД 45-01-584/20.10.2022 г. „Холидей Юръп“ ООД
ВАЖНО!!! Заповед № 45-01-527/ 15.09.2022 г. До всички ръководители/управители на летища и собственици на ВС, базирани на територията на Р. България 45-01-527/ 15.09.2022 г.
Заповед обща 45-01-463/09.08.2022 г. Издаване на бюлетин по безопасност на полетите № 3/2022 относно авиационно събитие настъпило на 08.08.2022 г. 45-01-463
Заповед № 45-01-455/04.08.2022 г. До всички ръководители/управители на летища и летателни площадки и собственици на ВС, базирани на територията на Р. България

Заповед № 45-01-455/04.08.2022 г., която изменя Заповед № 45-01-424/27.07.2022 г., която изменя Заповед № 45-01-360/ 04.07.2022 г., която изменя Заповед № 45-01-31/14.01.2022 г., която изменя Заповед № 45-01-419/23.09.2021 г., която изменя Заповед № 45-01-369/19.08.2021 г., която изменя Заповед с рег. № 45-01-319/28.07.2021г., която изменя Заповед с рег. № 45-01-273/30.06.2021 г., която изменя Заповед с рег. № 45-01-223/07.06.2021 г., която изменя Заповед с рег. № 45-01-183/18.05.21 г., която указва реда за ползване и експлоатация на летищни съоръжения, прилежаща инфраструктура и ССНО на летища и летателни площадки, притежаващи валидни удостоверения за експлоатационна годност от въздухоплавателните средства, подробно описани в Приложение № 1 към настоящата заповед, с българска или чуждестранна регистрация.

45-01-455/04.08.2022 г.
Заповед обща 45-01-283/03.06.2022 г. Временно спиране правата по Лиценз № 68-1/ 24.02.2022 г. на оператора по наземно обслужване "САН-ТРЕЙД" ООД за дейността "Наземно администриране и надзор" на летище Бургас, за период от 12месеца, считано от 01.08.2022г 45-01-283
ВАЖНО!!! Заповед № 45-01-424/27.07.2022 г. До всички ръководители/управители на летища и летателни площадки и собственици на ВС, базирани на територията на Р. България

Заповед № 45-01-424/27.07.2022 г., която изменя Заповед № 45-01-360/ 04.07.2022 г., която изменя Заповед № 45-01-31/14.01.2022 г., която изменя Заповед № 45-01-419/23.09.2021 г., която изменя Заповед № 45-01-369/19.08.2021 г., която изменя Заповед с рег. № 45-01-319/28.07.2021г., която изменя Заповед с рег. № 45-01-273/30.06.2021 г., която изменя Заповед с рег. № 45-01-223/07.06.2021 г., която изменя Заповед с рег. № 45-01-183/18.05.21 г., която указва реда за ползване и експлоатация на летищни съоръжения, прилежаща инфраструктура и ССНО на летища и летателни площадки, притежаващи валидни удостоверения за експлоатационна годност от въздухоплавателните средства, подробно описани в Приложение № 1 към настоящата заповед, с българска или чуждестранна регистрация.

45-01-424/27.07.2022 г.
ВАЖНО!!! Заповед № 45-01-360/ 04.07.2022 г. До всички ръководители/управители на летища и летателни площадки и собственици на ВС, базирани на територията на Р. България

Заповед № 45-01-360/ 04.07.2022 г., която изменя Заповед № 45-01-31/14.01.2022 г., която изменя Заповед № 45-01-419/23.09.2021 г., която изменя Заповед № 45-01-369/19.08.2021 г., която изменя Заповед с рег. № 45-01-319/28.07.2021г., която изменя Заповед с рег. № 45-01-273/30.06.2021 г., която изменя Заповед с рег. № 45-01-223/07.06.2021 г., която изменя Заповед с рег. № 45-01-183/18.05.21 г., която указва реда за ползване и експлоатация на летищни съоръжения, прилежаща инфраструктура и ССНО на летища и летателни площадки, притежаващи валидни удостоверения за експлоатационна годност от въздухоплавателните средства, подробно описани в Приложение № 1 към настоящата заповед, с българска или чуждестранна регистрация.

45-01-360/ 04.07.2022 г.
Заповед обща 45-01-380/11.07.2022 г. Временно спиране правата по Лиценз № 56-1/ 24.02.2022 г. на оператора по наземно обслужване "Туристическа агенция Солвекс" ЕООД 45-01-380/ 11.07.2022 г.
Отнемане оперативен лиценз за въздушен превозвач на Общността, с регистационен № BG 1008-15, притежаван от "Джет Опс Юръп" ООД 45-01-271 „Джет Опс Юръп“ ООД
Заповед- обща 45-01-280/ 03.06.2022 г. Прекратяване на правата по регистрация № 24/24.02.2022 г. на "САВИК-ВАРНА" ЕООД за хеликоптерно летище 'Венелин' 45-01-280