Заповеди

Наименование Заповед № Касаеща юридическо лице/ физическо лице Дата на издаване
Заповед обща 45-01-463/09.08.2022 г. Издаване на бюлетин по безопасност на полетите № 3/2022 относно авиационно събитие настъпило на 08.08.2022 г. 45-01-463
Заповед обща 45-01-283/03.06.2022 г. Временно спиране правата по Лиценз № 68-1/ 24.02.2022 г. на оператора по наземно обслужване "САН-ТРЕЙД" ООД за дейността "Наземно администриране и надзор" на летище Бургас, за период от 12месеца, считано от 01.08.2022г 45-01-283
ВАЖНО!!! Заповед № 45-01-424/27.07.2022 г. До всички ръководители/управители на летища и летателни площадки и собственици на ВС, базирани на територията на Р. България 45-01-424/27.07.2022 г.
ВАЖНО!!! Заповед № 45-01-360/ 04.07.2022 г. До всички ръководители/управители на летища и летателни площадки и собственици на ВС, базирани на територията на Р. България 45-01-360/ 04.07.2022 г.
Отнемане оперативен лиценз за въздушен превозвач на Общността, с регистационен № BG 1008-15, притежаван от "Джет Опс Юръп" ООД 45-01-271 „Джет Опс Юръп“ ООД
Заповед- обща 45-01-280/ 03.06.2022 г. Прекратяване на правата по регистрация № 24/24.02.2022 г. на "САВИК-ВАРНА" ЕООД за хеликоптерно летище 'Венелин' 45-01-280
Със Заповед № 45-01-125/09.03.2022 г. на Главния директор на ГД ГВА са възстановени правата по издадения оперативен лиценз на „Джет Опс Юръп“ ООД 45-01-125/09.03.2022 „Джет Опс Юръп“ ООД
Поправителна сертификационна сесия по процедура за оценка на компетентността на лица, извършващи вътрешен контрол на качеството в областта на сигурността в гражданското въздухоплаване, в периода 21-24.03.2022 г. 45-01-118/07.03.2022г.
До всички ръководители/управители на летища и летателни площадки и собственици на ВС, базирани на територията на Р. България 45-01-31/14.01.2022 г.
Прекратяване правата на Свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на ВС с № BG.66.A.00894-51624 № 45-01-18/10.01.2022 г MILOS JUGOVIC
Прекратяване правата на Свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на ВС с № BG.66.A.01016-51563 45-01-7/06.01.2022 г. NIKOLA BUGARCIC
Заповед № 45-01-556/21.11.2021 г. за временно спиране на оперативен лиценз на въздушен превозвач на Общността № BG 1008-15, притежаван от „Джет Опс Юръп“ ООД 45-01-556/22.11.2021 „Джет Опс Юръп“ ООД
Заповед № 45-01-607/14.12.2021 г., относно временно прекратяване действието на Одобрение на лизинг № R-83-22/14.07.2020 г. 45-01-607/14.12.2021 г. „Таяран Джет“ ЕАД
Заповед 45-01-576/29.11.2021 г. Изменена т.1 от Заповед 45-01-558/22.11.2021 г. 45-01-576/29.11.2021 г.
Заповед № 45-01-571/26.11.2021 г. за временно спиране на оперативен лиценз на въздушен превозвач на Общността № BG 1008-35, притежаван от „Таяран Джет“ ЕАД 45-01-571/26.11.2021 г. Таяран Джет ЕАД
Прекратяване правата на Свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на ВС с № BG.66.A.00576-51433 45-01-572/26.11.2021 г VIKTOR ATANASOVSKI
Заповед 45-01-563/24.11.2021 г. Във връзка със Заповед 45-01-558/22.11.2021 г. Първоначална и периодична сертификационна сесия във всички етапи да се проведе от комисия в състав. Заповед 45-01-563/24.11.2021 г.
Заповед 45-01-558/22.11.2021 г. Първоначална и периодична сертификационна сесия по процедура за оценка на компетентността на лица извършващи вътрешен контрол на качество в областта на сигурността в гражданското въздухоплаване в периода 13–17.12. 2021 г. 45-01-558/22.11.2021 г.
Прекратяване правата, произтичащи от Удостоверение за одобрение на Организация за техническо обслужване с реф. № BG.145.4028 на „Флай2Скай“ ООД. 45-01-451/08.10.2021 г. Флай2Скай
Прекратяване правата на Свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на ВС с № BG.66.A.00165-51319 45-01-516/08.11.2021 г. SERKAN SAYGI