Заповеди

Наименование Заповед № Касаеща юридическо лице/ физическо лице Дата на издаване
Заповед № 45-01-101/26.02.2020 за отнемане на оперативен лиценз на въздушен превозвач на Общността с № BG 1008-29 на „Брайт Флайт“ ООД. 45-01-101/26.02.2020 г. „Брайт Флайт“ ООД.
Заповед № 45-01-14/15.01.2020 за временно спиране на оперативен лиценз на въздушен превозвач на Общността № BG 1008-25, притежаван от „Авио Отряд Варна“ ООД. 45-01-14/15.01.2020 г. „Авио Отряд Варна“ ООД
Заповед № 45-01-415/26.07.2019 г. във връзка с правата на пътниците към въздушните превозвачи, осъществяващи полети от и до международните летища в Република България и постъпили жалби и сигнали за чести закъснения на полети. 45-01-415/26.07.2019 г. ГД ГВА
Заповед № 45-01-353 Възстановяване на правата на оператор за наземно обслужване 45-01-353/20.06.2019 г. „Юнивърсъл Консултинг“ ЕООД
Заповед № 45-01-315 Възстановяване действието на оперативен лиценз на въздушен превозвач на Общността, притежаван от „АВИО БРАВО“ ЕООД 45-01-315/05.06.2019 г. „АВИО БРАВО“ ЕООД
със Заповед № 45-01-595/15.11.2018 г., издадена от главния директор на ГД ГВА, са прекратени правата, произтичащи от Лиценз за ТО и ремонт на авиационна техника № BG CAA-5004 на „Хермес Ер-04“ЕООД 45-01-595/15.11.2018 г. „Хермес Ер-04“ ЕООД
Заповед № 45-01-175/10.04.2019 г., издадена от главния директор на ГД ГВА, са спрени правата, произтичащи от Удостоверение за одобрение на Организация за техническо обслужване с реф.№ BG.145.4024 на „Брайт Флайт“ ООД“, 45-01-175/10.04.2019 г „Брайт Флайт“ ООД“
Отнемане на удостоверението за експлоатационна годност на вертолетна площадка "Маленово". 45-01-167/05.04.2019г. "Ер Любяна" ООД
Прекратяване правата по Лиценз 52-01/26.7.2012 на оператор по наземно обслужване Скай трип ООД за летище Бургас. 45-01-696/28.12.2018 г. "Скай трип" ООД
Заповед 45-01-117/11.03.2019 г. Отнемане на удостоверението за експлоатационна годност на летателна площадка "Брезник". 45-01-117/11.03.2019 г. "Летище Брезник" АД
Заповед №45-01-110/08.03.2019 г.,издадена от главния директор на ГД ГВА, са прекратени правата, произтичащи от Удостоверение за одобрение на Организация за Управление поддържането на постоянна летателна годност с реф.№ BG.MG.2021 на „Брайт Флайт“ ООД 45-01-110/08.03.2019 г „Брайт Флайт“ ООД“
Заповед № 45-01-100/01.03.2019 г., издадена от главния директор на ГД ГВА, е спряно действието на Удостоверение за преглед на летателна годност референтен № BG-ARC-2524, издадено на 25.10.2018 г. на самолет с рег. знак LZ-FLL, сер. №12201 45-01-100/01.03.2019 г. „Брайт Флайт“ ООД
ГД ГВА съобщава, че със Заповед № 45-01-24/11.01.2019 г., издадена от главния директор на ГД ГВА, са прекратени правата, произтичащи от Лиценз за ТО и ремонт на авиационна техника № BG CAA-5008 на „Балкан Агро Авиация“ АД 45-01-24 „Балкан Агро Авиация“ АД
ЗАПОВЕД № 45-01-697/28.12.2018 г. Прекратяване правата по Лиценз № 47-1/05.03.2017 г., на оператор по наземно обслужване за категорията „Наземно администриране и надзор“ на „Елитер“ ООД 45-01-697/28.12.2018 г. „Елитер“ ООД
Заповед във връзка със Съдебно решение № 8399/21.06.2018 г. на Върховен административен съд по адм. дело 3667/2018 г. по описа на ВАС и Решение № 281/11.01.2018 г. по адм.д.№7377/2017 г.на 30 с-в на АССГ 45-01-374/30.07.2018г. "България Ер" АД
ВАЖНО!!! Заповед № 45-01-174/07.04.2022 г. за ограничителни мерки наложени от ЕС срещу Русия и Беларус с оглед дестабилизацията в Украйна 45-01-174/07.04.2022 г.