Заповеди

Наименование Заповед № Касаеща юридическо лице/ физическо лице Дата на издаване
ВАЖНО!!! До всички ръководители/управители на летища и летателни площадки 45-01-223/07.06.2021
ВАЖНО!!! До всички ръководители/управители на летища и летателни площадки: № 45-01-183/18.05.2021г.
Главният директор на ГД ГВА се произнесе с Решение № 40-02-218/13.05.2021 г. за определяне на размерите на летищните такси на Летище София за периода 01.01.2021 – 31.12.2021 г. 40-02-218/13.05.2021г. "Летище София" ЕАД
Заповед № 45-01-338/04.08.2021 г. за прекратяване правата на Свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на ВС с № BG.66.A.00979-51653 45-01-338/04.08.2021 г. DEJAN MILOJEVIC
Заповед № 45-01-11/15.01.2021 г. за отнемане на оперативен лиценз № BG 1008-24 на въздушен превозвач на Общността, притежаван от “Авио Браво” ЕООД № 45-01-11/15.01.2021 г. “Авио Браво” ЕООД
Заповед № 45-01-666/20.12.2020 за отнемане на правата произтичащи от Свидетелство за авиационен оператор за търговски въздушен превоз № 49 на „Брайт Флайт“ ООД. 45-01-666/20.12.2020 г. „Брайт Флайт“ ООД
Заповед № 45-01-455/02.10.2020 г. за временно спиране на действието на оперативен лиценз на въздушен превозвач на Общността с № № BG 1008 - 24 на "Авио Браво" ЕООД 45-01-455/02.10.2020 г "Авио Браво" ЕООД
Заповед № 45-01-436/29.09.2020 г. за временно спиране действието на оперативен лиценз на въздушен превозвач на Общността с № BG 1008–36 на „Флийт Еър БГ“ ООД 45-01-436/29.09.2020 г. „Флийт Еър БГ“ ООД
Заповед № 45-01-316/17.07.2020 г. за временно спиране действието на оперативен лиценз на въздушен превозвач на Общността с № BG 1008–36 на „Флийт Еър БГ“ ООД 45-01-316/17.07.2020 г. „Флийт Еър БГ“ ООД
Заповед № 45-01-292/07.07.2020 г. за временно спиране на оперативен лиценз на въздушен превозвач на Общността № BG 1008-24, притежаван от «Авио Браво» ЕООД 45-01-292/07.07.2020 г. "Авио Браво" ЕООД
Заповед № 45-01-261/19.06.2020 г. за възстановяване на правата на авиационен оператор „ЕГТ Джет“ ЕООД 45-01-261/19.06.2020 г. „ЕГТ Джет“ ЕООД
Заповед № 45-01-250/17.06.2020 г., за възстановяване действието на оперативен лиценз на въздушен превозвач на Общността, с регистрационен № BG 1008–26, притежаван от „Флай 2 Скай“ ООД. 45-01-250/17.06.2020г. „Флай 2 Скай“ ООД
Заповед № 45-01-144/11.03.2020 за временно спиране на оперативен лиценз на въздушен превозвач на Общността № BG 1008-24, притежаван от «Авио Браво» ЕООД 45-01-144/11.03.2020 г. "Авио Браво" ЕООД
Заповед № 45-01-115/04.03.2020 за временно спиране на оперативен лиценз на въздушен превозвач на Общността № BG 1008-34, притежаван от «АВБ 2012» ЕООД. 45-01-115/04.03.2020 г. "АВБ 2012" ЕООД
Заповед № 45-01-101/26.02.2020 за отнемане на оперативен лиценз на въздушен превозвач на Общността с № BG 1008-29 на „Брайт Флайт“ ООД. 45-01-101/26.02.2020 г. „Брайт Флайт“ ООД.
Заповед № 45-01-14/15.01.2020 за временно спиране на оперативен лиценз на въздушен превозвач на Общността № BG 1008-25, притежаван от „Авио Отряд Варна“ ООД. 45-01-14/15.01.2020 г. „Авио Отряд Варна“ ООД
Заповед № 45-01-415/26.07.2019 г. във връзка с правата на пътниците към въздушните превозвачи, осъществяващи полети от и до международните летища в Република България и постъпили жалби и сигнали за чести закъснения на полети. 45-01-415/26.07.2019 г. ГД ГВА
Заповед № 45-01-353 Възстановяване на правата на оператор за наземно обслужване 45-01-353/20.06.2019 г. „Юнивърсъл Консултинг“ ЕООД
Заповед № 45-01-315 Възстановяване действието на оперативен лиценз на въздушен превозвач на Общността, притежаван от „АВИО БРАВО“ ЕООД 45-01-315/05.06.2019 г. „АВИО БРАВО“ ЕООД
със Заповед № 45-01-595/15.11.2018 г., издадена от главния директор на ГД ГВА, са прекратени правата, произтичащи от Лиценз за ТО и ремонт на авиационна техника № BG CAA-5004 на „Хермес Ер-04“ЕООД 45-01-595/15.11.2018 г. „Хермес Ер-04“ ЕООД