Заповеди

Наименование Заповед № Касаеща юридическо лице/ физическо лице Дата на издаване
Заповед № 45-01-607/14.12.2021 г., относно временно прекратяване действието на Одобрение на лизинг № R-83-22/14.07.2020 г. 45-01-607/14.12.2021 г. „Таяран Джет“ ЕАД
Заповед 45-01-576/29.11.2021 г. Изменена т.1 от Заповед 45-01-558/22.11.2021 г. 45-01-576/29.11.2021 г.
Заповед № 45-01-571/26.11.2021 г. за временно спиране на оперативен лиценз на въздушен превозвач на Общността № BG 1008-35, притежаван от „Таяран Джет“ ЕАД 45-01-571/26.11.2021 г. Таяран Джет ЕАД
Прекратяване правата на Свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на ВС с № BG.66.A.00576-51433 45-01-572/26.11.2021 г VIKTOR ATANASOVSKI
Заповед 45-01-563/24.11.2021 г. Във връзка със Заповед 45-01-558/22.11.2021 г. Първоначална и периодична сертификационна сесия във всички етапи да се проведе от комисия в състав. Заповед 45-01-563/24.11.2021 г.
Заповед 45-01-558/22.11.2021 г. Първоначална и периодична сертификационна сесия по процедура за оценка на компетентността на лица извършващи вътрешен контрол на качество в областта на сигурността в гражданското въздухоплаване в периода 13–17.12. 2021 г. 45-01-558/22.11.2021 г.
Прекратяване правата, произтичащи от Удостоверение за одобрение на Организация за техническо обслужване с реф. № BG.145.4028 на „Флай2Скай“ ООД. 45-01-451/08.10.2021 г. Флай2Скай
Прекратяване правата на Свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на ВС с № BG.66.A.00165-51319 45-01-516/08.11.2021 г. SERKAN SAYGI
Прекратяване правата на Свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на ВС с № BG.66.A.00389-51378 45-01-517/08.11.2021 г. CELAL DEMIR
Временно спиране на оперативен лиценз на въздушен превозвач на Общността № BG 1008-37, притежаван от „Холидей Юръп“ ООД № 45-01-464/14.10.2021 г. „Холидей Юръп“ ООД
Прекратяване правата на Свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на ВС с № BG.66.A.00917-51643 45-01-424/27.09.2021 SRDAN JOVANOVIC
Прекратяване правата на Свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на ВС с № BG.66.A.00882-51556 45-01-409/15.09.2021 г. FERIT KORUKCU
Прекратяване правата на Свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на ВС с № BG.66.A.00162-51327 № 45-01-487/25.10.2021 г. KAAN BECERGEN
Прекратяване правата на Свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на ВС с № BG.66.A.00201.51280 45-01-481/22.10.2021 г. ISMAIL BOGAZ
Прекратяване правата на Свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на ВС с № BG.66.A.00858-51198 45-01-474/18.10.2021 г. YASIN CINAR
Заповед № 45-01-425/27.09.2021г. за прекратяване и отнемане на Удостоверение за експлоатационна годност на летателна площадка "Баховица" с рег. № 34/07.07.2014г притежавано от "Симек Еър"ООД 45-01-425/27.09.2021г. "Симек Еър"ООД
Заповед № 45-01-384/26.08.2021 г. за Прекратяване правата на Свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на ВС с № BG.66.A.01005-51681 45-01-384/26.08.2021 г. KIRILL KOROVIN
До всички ръководители/управители на летища и летателни площадки и собственици на ВС, базирани на територията на Р. България 45-01-419/23.09.2021 г.
Заповед № 45-01-385/26.08.2021 г. за Прекратяване правата на Свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на ВС с № BG.66.A.00243-51311 45-01-385/26.08.2021 г. ISMAIL KALKAVAN
Заповед № 45-01-383/26.08.2021 г. за Прекратяване правата на Свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на ВС с № BG.66.A.00177-51325 45-01-383/26.08.2021 г. MURAT TABAK