Заповеди

Наименование Заповед № Касаеща юридическо лице/ физическо лице Дата на издаване
Със Заповед № 45-01-125/09.03.2022 г. на Главния директор на ГД ГВА са възстановени правата по издадения оперативен лиценз на „Джет Опс Юръп“ ООД 45-01-125/09.03.2022 „Джет Опс Юръп“ ООД
Поправителна сертификационна сесия по процедура за оценка на компетентността на лица, извършващи вътрешен контрол на качеството в областта на сигурността в гражданското въздухоплаване, в периода 21-24.03.2022 г. 45-01-118/07.03.2022г.
До всички ръководители/управители на летища и летателни площадки и собственици на ВС, базирани на територията на Р. България

Заповед № 45-01-31/14.01.2022 г., която изменя Заповед № 45-01-419/23.09.2021 г., която изменя Заповед № 45-01-369/19.08.2021 г., която изменя Заповед с рег. № 45-01-319/28.07.2021г., която изменя Заповед с рег. № 45-01-273/30.06.2021 г., която изменя Заповед с рег. № 45-01-223/07.06.2021 г., която изменя Заповед с рег. № 45-01-183/18.05.21 г., която указва реда за ползване и експлоатация на летищни съоръжения, прилежаща инфраструктура и ССНО на летища и летателни площадки, притежаващи валидни удостоверения за експлоатационна годност от въздухоплавателните средства, подробно описани в Приложение № 1 към настоящата заповед, с българска или чуждестранна регистрация

45-01-31/14.01.2022 г.
Прекратяване правата на Свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на ВС с № BG.66.A.00894-51624 № 45-01-18/10.01.2022 г MILOS JUGOVIC
Прекратяване правата на Свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на ВС с № BG.66.A.01016-51563 45-01-7/06.01.2022 г. NIKOLA BUGARCIC
Заповед № 45-01-556/21.11.2021 г. за временно спиране на оперативен лиценз на въздушен превозвач на Общността № BG 1008-15, притежаван от „Джет Опс Юръп“ ООД 45-01-556/22.11.2021 „Джет Опс Юръп“ ООД
Заповед № 45-01-607/14.12.2021 г., относно временно прекратяване действието на Одобрение на лизинг № R-83-22/14.07.2020 г. 45-01-607/14.12.2021 г. „Таяран Джет“ ЕАД
Заповед 45-01-576/29.11.2021 г. Изменена т.1 от Заповед 45-01-558/22.11.2021 г.

Заповед 45-01-576/29.11.2021 г. Изменена т.1 от Заповед 45-01-558/22.11.2021 г.

45-01-576/29.11.2021 г.
Заповед № 45-01-571/26.11.2021 г. за временно спиране на оперативен лиценз на въздушен превозвач на Общността № BG 1008-35, притежаван от „Таяран Джет“ ЕАД 45-01-571/26.11.2021 г. Таяран Джет ЕАД
Прекратяване правата на Свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на ВС с № BG.66.A.00576-51433 45-01-572/26.11.2021 г VIKTOR ATANASOVSKI
Заповед 45-01-563/24.11.2021 г. Във връзка със Заповед 45-01-558/22.11.2021 г. Първоначална и периодична сертификационна сесия във всички етапи да се проведе от комисия в състав.

Заповед 45-01-563/24.11.2021 г. Във връзка със Заповед 45-01-558/22.11.2021 г. Първоначална и периодична сертификационна сесия във всички етапи да се проведе от комисия в състав.

Заповед 45-01-563/24.11.2021 г.
Заповед 45-01-558/22.11.2021 г. Първоначална и периодична сертификационна сесия по процедура за оценка на компетентността на лица извършващи вътрешен контрол на качество в областта на сигурността в гражданското въздухоплаване в периода 13–17.12. 2021 г.

Заповед 45-01-558/22.11.2021 г. Първоначална и периодична сертификационна сесия по процедура за оценка на компетентността на лица извършващи вътрешен контрол на качество в областта на сигурността в гражданското въздухоплаване в периода 13–17.12. 2021 г.

45-01-558/22.11.2021 г.
Прекратяване правата, произтичащи от Удостоверение за одобрение на Организация за техническо обслужване с реф. № BG.145.4028 на „Флай2Скай“ ООД.

Заповед № 45-01-451/08.10.2021 г., относно прекратяване правата, произтичащи от Удостоверение за одобрение на Организация за техническо обслужване с реф. № BG.145.4028 на „Флай2Скай“ ООД

45-01-451/08.10.2021 г. Флай2Скай
Прекратяване правата на Свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на ВС с № BG.66.A.00165-51319

Прекратяване правата на Свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на ВС с № BG.66.A.00165-51319

45-01-516/08.11.2021 г. SERKAN SAYGI
Прекратяване правата на Свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на ВС с № BG.66.A.00389-51378

Прекратяване правата на Свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на ВС с № BG.66.A.00389-51378

45-01-517/08.11.2021 г. CELAL DEMIR
Временно спиране на оперативен лиценз на въздушен превозвач на Общността № BG 1008-37, притежаван от „Холидей Юръп“ ООД № 45-01-464/14.10.2021 г. „Холидей Юръп“ ООД
Прекратяване правата на Свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на ВС с № BG.66.A.00917-51643 45-01-424/27.09.2021 SRDAN JOVANOVIC
Прекратяване правата на Свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на ВС с № BG.66.A.00882-51556 45-01-409/15.09.2021 г. FERIT KORUKCU
Прекратяване правата на Свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на ВС с № BG.66.A.00162-51327

Прекратяване правата на Свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на ВС с № BG.66.A.00162-51327

№ 45-01-487/25.10.2021 г. KAAN BECERGEN
Прекратяване правата на Свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на ВС с № BG.66.A.00201.51280

Прекратяване правата на Свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на ВС с № BG.66.A.00201.51280

45-01-481/22.10.2021 г. ISMAIL BOGAZ