Заповеди

Наименование Заповед № Касаеща юридическо лице/ физическо лице Дата на издаване
Заповед № 45-01-168/26.04.2023 г. за временно спиране на оперативен лиценз с рег. № BG 1008–37 на „Холидей Юръп“ ООД 45-01-168 Холидей Юръп ООД
Заповед № 45-01-142/06.04.2023 г. за прекратяване правата, произтичащи от Лиценз за техническо обслужване и ремонт на авиационна техника № BG САА-5006 на „Ер Сървис“ ООД 45-01-142 Ер Сървис ООД
Заповед № 45-01-128/29.03.2023 г. за временно спиране на оперативен лиценз с рег. № BG 1008–38 на „Воядж Ер“ ООД 45-01-128 Воядж Ер ООД
Заповед № 45-01-112/21.03.2023 г. за прекратяване временно действието на Одобрение на лизинг № R-83-42/09.09.2022 г. за въздухоплавателно средство с регистрационен знак LZ-PRS 45-01-112/21.03.2023 г. Воядж Ер ООД
Заповед № 45-01-100/15.03.2023 г. за спиране за срок от шест месеца правата на Организация за поддържане постоянна летателна годност, произтичащи от Сертификат за ОУППЛГ № BG.CAMO.2037 45-01-100/15.03.2023 г. Воядж Ер ООД
Заповед № 45-01-85/01.03.2023 г. за временно спиране на правата, произтичащи от Свидетелство за авиационен оператор (САО) за търговски въздушен транспорт с № BG 64 на авиационен оператор (АО) „Воядж Ер“ ООД 45-01-85/01.03.2023 г. „Воядж Ер“ ООД
Заповед № 45-01-82/28.02.2023 г. за отнемане на оперативен лиценз с рег. № 1008–36 на „Флийт Еър БГ“ ЕООД

Заповед с рег. № 45-01-82/28.02.2023 г. за отнемане на оперативен лиценз с рег. № 1008–36, с дата на издаване 24.04.2019 г., притежаван от „ФЛИЙТ ЕЪР БГ“ ЕООД.
ГД ГВА, на основание чл.18а, ал.10 от АПК, съобщава на „ФЛИЙТ ЕЪР БГ“ ЕООД, че e издадена Заповед № 45-01-82/28.02.2023 г. на главния директор на ГД ГВА за отнемане на оперативен лиценз с рег. № 1008–36, с дата на издаване 24.04.2019 г., притежаван от „ФЛИЙТ ЕЪР БГ“ ЕООД.
Заповедта може да бъде обжалвана пред Административен съд - София – град 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на обявяване на настоящата заповед, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

45-01-82/28.02.2023 г. Флийт Еър БГ ЕООД
Заповед № 45-01-38/27.01.2023 г. за прекратяване и отнемане правата, на „Олимпик Екзекютив“ ООД

ГД ГВА, на основание чл.18а, ал.10 от АПК, съобщава на „Олимпик Екзекютив“ ООД (преобразувано в „Олимпик Екзекютив“ ЕООД), че e издадена Заповед №45-01-38-27.01.2023 г. на главния директор на ГД ГВА за прекратяване и отнемане правата.
Заповедта може да бъде обжалвана пред Административен съд - София – град 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на обявяване на настоящата заповед, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

45-01-38/27.01.2023 г. Олимпик Екзекютив ЕООД
Заповед 45-01-15/12.01.2023 г. за спиране от 12 месеца правата, произтичащи от регистрация № 17/24.02.2022 г., издадена на "София Уест Еърпорт" ООД, намиращо се в землището на Кондофрей, община Радомир, област Перник 45-01-15/12.01.2023 г. София Уест Еърпорт ООД
Заповед № 45-01-712/29.12.2022 г. за прекратяване на права за предоставяне на всички декларирани обучения на декларирана организация за обучение "Български национален клуб по безмоторно летене"

ГД ГВА, на основание чл.18а, ал.10 от АПК, съобщава на декларирана организация за обучение "Български национален клуб по безмоторно летене", че e издадена Заповед №45-01-712/29.12.2022 г. на главния директор на ГД ГВА за прекратяване на права за предоставяне на всички декларирани обучения.
Заповедта може да бъде обжалвана пред Административен съд - София – град 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на обявяване на настоящата заповед, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

45-01-712/29.12.2022 г. Български национален клуб по безмоторно летене
Заповед № 45-01-611/07.11.2022 г. за временно спиране на правата по Лиценз № 36-9/24.02.2022 г. на оператора по наземно обслужване "Булербейс" ЕООД за дейността "Полетни операции и администриране на екипажите" на летище Пловдив и летище Бургас 45-01-611/07.11.2022 г. "Булербейс" ЕООД
Заповед № 45-01-605/02.11.22 г. за временно спиране на правата по Лиценз № 67-1/24.02.2022 г. на оператора по наземно обслужване "Клик Авиейшън Нетуърк" ЕООД 45-01-605/02.11.22 г. "Клик Авиейшън Нетуърк" ЕООД
Заповед № 45-01-602/31.10.22 за временно спиране на правата по Лиценз № 17-8/24.02.2022 г. на оператора по наземно обслужване "МТА" ЕООД за дейността "Техническо обслужване на въздухоплавателни средства" на летище Варна и летище Бургас,за период от 12мес. 45-01-602/31.10.22 г. "МТА" ЕООД
Заповед № 45-01-584/20.10.2022 г. за възстановяване на права по оперативен лиценз на въздушен превозвач от Общността № BG 1008-37, издаден на „Холидей Юръп“ ООД 45-01-584/20.10.2022 г. „Холидей Юръп“ ООД
Заповед обща 45-01-463/09.08.2022 г. Издаване на бюлетин по безопасност на полетите № 3/2022 относно авиационно събитие настъпило на 08.08.2022 г. 45-01-463
Заповед № 45-01-380/11.07.2022 г. за временно спиране на правата по Лиценз № 56-01/24.02.2022 г. на оператора по наземно обслужване "Туристическа агенция Солвекс" ЕООД за дейността "Наземно администриране и надзор" на летище Варна, Бургас и Пловдив 45-01-380/11.07.2022 г. "Туристическа агенция Солвекс"
ВАЖНО!!! Заповед № 45-01-360/ 04.07.2022 г. До всички ръководители/управители на летища и летателни площадки и собственици на ВС, базирани на територията на Р. България

Заповед № 45-01-360/ 04.07.2022 г., която изменя Заповед № 45-01-31/14.01.2022 г., която изменя Заповед № 45-01-419/23.09.2021 г., която изменя Заповед № 45-01-369/19.08.2021 г., която изменя Заповед с рег. № 45-01-319/28.07.2021г., която изменя Заповед с рег. № 45-01-273/30.06.2021 г., която изменя Заповед с рег. № 45-01-223/07.06.2021 г., която изменя Заповед с рег. № 45-01-183/18.05.21 г., която указва реда за ползване и експлоатация на летищни съоръжения, прилежаща инфраструктура и ССНО на летища и летателни площадки, притежаващи валидни удостоверения за експлоатационна годност от въздухоплавателните средства, подробно описани в Приложение № 1 към настоящата заповед, с българска или чуждестранна регистрация.

45-01-360/ 04.07.2022 г.
Заповед № 45-01-283/03.06.2022 г. за временно спиране на правата по Лиценз № 68-1/24.02.2022 г. на оператора по наземно обслужване "САН-ТРЕЙД" ООД за дейността "Наземно администриране и надзор" на летище Бургас, за период от 12 месеца 45-01-283/03.06.2022 г. "САН-ТРЕЙД" ООД
Заповед № 45-01-280/03.06.2022 г. за прекратяване на правата по регистрация № 24/24.02.2022 г. на "САВИК-ВАРНА" ЕООД за хеликоптерно летище "Венелин", в землището на с.Венелин, община Долни Чифлик, област Варна 45-01-280/03.06.2022 г. "САВИК-ВАРНА" ЕООД
Заповед № 45-01-271/02.06.2022 г. за отнемане на оперативен лиценз за въздушен превозвач на Общността, с регистрационен № BG 1008-15, притежаван от "Джет Опс Юръп" ООД 45-01-271/02.06.2022 г.