Заповеди

Наименование Заповед № Касаеща юридическо лице/ физическо лице Дата на издаване
Заповед № 45-01-370/20.08.2021 г. за прекратяване правата произтичащи от лиценз № 14-1/12.05.2014г. № 45-01-370/20.08.2021 Голд еър авиейшън
До всички ръководители/управители на летища и летателни площадки и собственици на ВС, базирани на територията на Р. България 45-01-369/19.08.2021 г.
Заповед № 45-01-368/18.08.2021 г. за Прекратяване правата на Свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на ВС с № BG.66.A.00562-51434 45-01-368/18.08.2021 г. MILAN MIJUSHKOVIKJ
Заповед № 45-01-356/11.08.2021 г. за прекратяване правата на Свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на ВС с № BG.66.A.00573-51430 45-01-356/11.08.2021 г. EYUP GURKAN KARAKOCEK
Заповед № 45-01-341/06.08.2021 г. за прекратяване правата, произтичащи от Лиценз за техническо обслужване и ремонт на авиационна техника с реф. № на одобрение BG.CAA.5013 на „Пловдив Ер Сървис“ ЕООД 45-01-341/06.08.2021 г. „Пловдив Ер Сървис“ ЕООД
Заповед № 45-01-337/04.08.2021 г. за прекратяване правата на Свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на ВС с № BG.66.A.00830-51597 45-01-337/04.08.2021 г. NEBOJSA STEVANOVIC
Заповед № 45-01-326/02.08.2021 г. 45-01-326/02.08.2021 г. Карина Русе
Заповед № 45-01-320/29.07.2021 г. за прекратяване правата на Свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на ВС с № BG.66.A.01071-51741 № 45-01-320/29.07.2021 г. GOCE MITEV
До всички ръководители/управители на летища и летателни площадки и собственици на ВС, базирани на територията на Р. България 45-01-319/28.07.2021 г.
Заповед № 45-01-317/28.07.2021 г. 45-01-317/28.07.2021 г. Синерджия ООД
Заповед № 45-01-290/14.07.2021 г № 45-01-290/14.07.2021 г ВОЯДЖ ЕР
Заповед № 45-01-288/09.07.2021 г. на Главен директор относно експлоатацията на хеликоптер с рег. знак 4O-EDY. № 45-01-288/09.07.2021 г. Gabriel Krikor Krikoryan
До всички ръководители/управители на летища и летателни площадки и собственици на ВС, базирани на територията на Р. България № 45-01-273/30.06.2021г.
Заповед № 45-01-224/07.06.2021 г. за прекратяване правата на Свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на ВС с № BG.66.A.00902-51633 Заповед № 45-01-224/07.06.2021 г. GORAN RAKOVIC
ВАЖНО!!! До всички ръководители/управители на летища и летателни площадки 45-01-223/07.06.2021
ВАЖНО!!! До всички ръководители/управители на летища и летателни площадки: № 45-01-183/18.05.2021г.
Главният директор на ГД ГВА се произнесе с Решение № 40-02-218/13.05.2021 г. за определяне на размерите на летищните такси на Летище София за периода 01.01.2021 – 31.12.2021 г. 40-02-218/13.05.2021г. "Летище София" ЕАД
Заповед № 45-01-338/04.08.2021 г. за прекратяване правата на Свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на ВС с № BG.66.A.00979-51653 45-01-338/04.08.2021 г. DEJAN MILOJEVIC
Заповед № 45-01-11/15.01.2021 г. за отнемане на оперативен лиценз № BG 1008-24 на въздушен превозвач на Общността, притежаван от “Авио Браво” ЕООД № 45-01-11/15.01.2021 г. “Авио Браво” ЕООД
Заповед № 45-01-666/20.12.2020 за отнемане на правата произтичащи от Свидетелство за авиационен оператор за търговски въздушен превоз № 49 на „Брайт Флайт“ ООД. 45-01-666/20.12.2020 г. „Брайт Флайт“ ООД