Заповеди

Наименование Заповед № Касаеща юридическо лице/ физическо лице Дата на издаване
Прекратяване правата на Свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на ВС с № BG.66.A.00858-51198

Прекратяване правата на Свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на ВС с № BG.66.A.00858-51198

45-01-474/18.10.2021 г. YASIN CINAR
Заповед № 45-01-425/27.09.2021г. за прекратяване и отнемане на Удостоверение за експлоатационна годност на летателна площадка "Баховица" с рег. № 34/07.07.2014г притежавано от "Симек Еър"ООД 45-01-425/27.09.2021г. "Симек Еър"ООД
Заповед № 45-01-384/26.08.2021 г. за Прекратяване правата на Свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на ВС с № BG.66.A.01005-51681 45-01-384/26.08.2021 г. KIRILL KOROVIN
До всички ръководители/управители на летища и летателни площадки и собственици на ВС, базирани на територията на Р. България

Заповед № 45-01-419/23.09.2021 г., която изменя Заповед с рег. № 45-01-369/19.08.2021 г., която изменя Заповед с рег. № 45-01-319/28.07.2021г., която изменя Заповед с рег. № 45-01-273/30.06.2021 г., която изменя Заповед с рег. № 45-01-223/07.06.2021 г., която изменя Заповед с рег. № 45-01-183/18.05.21 г., която указва реда за ползване и експлоатация на летищни съоръжения, прилежаща инфраструктура и ССНО на летища и летателни площадки, притежаващи валидни удостоверения за експлоатационна годност от въздухоплавателните средства, подробно описани в Приложение № 1 към настоящата заповед, с българска или чуждестранна регистрация

45-01-419/23.09.2021 г.
Заповед № 45-01-385/26.08.2021 г. за Прекратяване правата на Свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на ВС с № BG.66.A.00243-51311 45-01-385/26.08.2021 г. ISMAIL KALKAVAN
Заповед № 45-01-383/26.08.2021 г. за Прекратяване правата на Свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на ВС с № BG.66.A.00177-51325 45-01-383/26.08.2021 г. MURAT TABAK
Заповед № 45-01-370/20.08.2021 г. за прекратяване правата произтичащи от лиценз № 14-1/12.05.2014г. № 45-01-370/20.08.2021 Голд еър авиейшън
До всички ръководители/управители на летища и летателни площадки и собственици на ВС, базирани на територията на Р. България

Заповед № 45-01-369/19.08.2021 г., която изменя Заповед № 45-01-319/28.07.2021 г., която изменя Заповед № 45-01-273/30.06.2021 г., която изменя Заповед № 45-01-223/07.06.2021 г., която изменя Заповед № 45-01-183/18.05.21 г., която указва реда за ползване и експлоатация на летищни съоръжения, прилежаща инфраструктура и ССНО на летища и летателни площадки, притежаващи валидни удостоверения за експлоатационна годност от въздухоплавателните средства, подробно описани в Приложение № 1 към настоящата заповед, с българска или чуждестранна регистрация

45-01-369/19.08.2021 г.
Заповед № 45-01-368/18.08.2021 г. за Прекратяване правата на Свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на ВС с № BG.66.A.00562-51434 45-01-368/18.08.2021 г. MILAN MIJUSHKOVIKJ
Заповед № 45-01-356/11.08.2021 г. за прекратяване правата на Свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на ВС с № BG.66.A.00573-51430 45-01-356/11.08.2021 г. EYUP GURKAN KARAKOCEK
Заповед № 45-01-341/06.08.2021 г. за прекратяване правата, произтичащи от Лиценз за техническо обслужване и ремонт на авиационна техника с реф. № на одобрение BG.CAA.5013 на „Пловдив Ер Сървис“ ЕООД 45-01-341/06.08.2021 г. „Пловдив Ер Сървис“ ЕООД
Заповед № 45-01-337/04.08.2021 г. за прекратяване правата на Свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на ВС с № BG.66.A.00830-51597 45-01-337/04.08.2021 г. NEBOJSA STEVANOVIC
Заповед № 45-01-326/02.08.2021 г. 45-01-326/02.08.2021 г. Карина Русе
Заповед № 45-01-320/29.07.2021 г. за прекратяване правата на Свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на ВС с № BG.66.A.01071-51741 № 45-01-320/29.07.2021 г. GOCE MITEV
До всички ръководители/управители на летища и летателни площадки и собственици на ВС, базирани на територията на Р. България

Заповед № 45-01-319/28.07.2021 г., която изменя Заповед с рег. № 45-01-273/30.06.2021 г., която изменя Заповед с рег. № 45-01-223 от 07.06.2021 г., която изменя Заповед с рег. № 45-01-183 от 18.05.21 г., която указва реда за ползване и експлоатация на летищни съоръжения, прилежаща инфраструктура и ССНО на летища и летателни площадки, притежаващи валидни удостоверения за експлоатационна годност от въздухоплавателните средства, подробно описани в Приложение № 1 към настоящата заповед, с българска или чуждестранна регистрация.

45-01-319/28.07.2021 г.
Заповед № 45-01-317/28.07.2021 г. 45-01-317/28.07.2021 г. Синерджия ООД
Заповед № 45-01-290/14.07.2021 г № 45-01-290/14.07.2021 г ВОЯДЖ ЕР
Заповед № 45-01-288/09.07.2021 г. на Главен директор относно експлоатацията на хеликоптер с рег. знак 4O-EDY. № 45-01-288/09.07.2021 г. Gabriel Krikor Krikoryan
До всички ръководители/управители на летища и летателни площадки и собственици на ВС, базирани на територията на Р. България № 45-01-273/30.06.2021г.
Заповед № 45-01-224/07.06.2021 г. за прекратяване правата на Свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на ВС с № BG.66.A.00902-51633 Заповед № 45-01-224/07.06.2021 г. GORAN RAKOVIC