Заповеди

Наименование Заповед № Касаеща юридическо лице/ физическо лице Дата на издаване
ГД ГВА съобщава, че със Заповед № 45-01-24/11.01.2019 г., издадена от главния директор на ГД ГВА, са прекратени правата, произтичащи от Лиценз за ТО и ремонт на авиационна техника № BG CAA-5008 на „Балкан Агро Авиация“ АД 45-01-24 „Балкан Агро Авиация“ АД
ЗАПОВЕД № 45-01-697/28.12.2018 г. Прекратяване правата по Лиценз № 47-1/05.03.2017 г., на оператор по наземно обслужване за категорията „Наземно администриране и надзор“ на „Елитер“ ООД 45-01-697/28.12.2018 г. „Елитер“ ООД
Заповед във връзка със Съдебно решение № 8399/21.06.2018 г. на Върховен административен съд по адм. дело 3667/2018 г. по описа на ВАС и Решение № 281/11.01.2018 г. по адм.д.№7377/2017 г.на 30 с-в на АССГ 45-01-374/30.07.2018г. "България Ер" АД
ВАЖНО!!! Заповед № 45-01-174/07.04.2022 г. за ограничителни мерки наложени от ЕС срещу Русия и Беларус с оглед дестабилизацията в Украйна 45-01-174/07.04.2022 г.