Заповеди

Наименование Заповед № Касаеща юридическо лице/ физическо лице Дата на издаване
До всички ръководители/управители на летища и летателни площадки и собственици на ВС, базирани на територията на Р. България

Заповед № 45-01-319/28.07.2021 г., която изменя Заповед с рег. № 45-01-273/30.06.2021 г., която изменя Заповед с рег. № 45-01-223 от 07.06.2021 г., която изменя Заповед с рег. № 45-01-183 от 18.05.21 г., която указва реда за ползване и експлоатация на летищни съоръжения, прилежаща инфраструктура и ССНО на летища и летателни площадки, притежаващи валидни удостоверения за експлоатационна годност от въздухоплавателните средства, подробно описани в Приложение № 1 към настоящата заповед, с българска или чуждестранна регистрация.

45-01-319/28.07.2021 г.
Заповед № 45-01-317/28.07.2021 г. 45-01-317/28.07.2021 г. Синерджия ООД
Заповед № 45-01-290/14.07.2021 г № 45-01-290/14.07.2021 г ВОЯДЖ ЕР
Заповед № 45-01-288/09.07.2021 г. на Главен директор относно експлоатацията на хеликоптер с рег. знак 4O-EDY. № 45-01-288/09.07.2021 г. Gabriel Krikor Krikoryan
До всички ръководители/управители на летища и летателни площадки и собственици на ВС, базирани на територията на Р. България № 45-01-273/30.06.2021г.
Заповед № 45-01-224/07.06.2021 г. за прекратяване правата на Свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на ВС с № BG.66.A.00902-51633 Заповед № 45-01-224/07.06.2021 г. GORAN RAKOVIC
ВАЖНО!!! До всички ръководители/управители на летища и летателни площадки 45-01-223/07.06.2021
ВАЖНО!!! До всички ръководители/управители на летища и летателни площадки: № 45-01-183/18.05.2021г.
Главният директор на ГД ГВА се произнесе с Решение № 40-02-218/13.05.2021 г. за определяне на размерите на летищните такси на Летище София за периода 01.01.2021 – 31.12.2021 г. 40-02-218/13.05.2021г. "Летище София" ЕАД
Заповед № 45-01-338/04.08.2021 г. за прекратяване правата на Свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на ВС с № BG.66.A.00979-51653 45-01-338/04.08.2021 г. DEJAN MILOJEVIC
Заповед № 45-01-11/15.01.2021 г. за отнемане на оперативен лиценз № BG 1008-24 на въздушен превозвач на Общността, притежаван от “Авио Браво” ЕООД № 45-01-11/15.01.2021 г. “Авио Браво” ЕООД
Заповед № 45-01-666/20.12.2020 за отнемане на правата произтичащи от Свидетелство за авиационен оператор за търговски въздушен превоз № 49 на „Брайт Флайт“ ООД. 45-01-666/20.12.2020 г. „Брайт Флайт“ ООД
Заповед № 45-01-455/02.10.2020 г. за временно спиране на действието на оперативен лиценз на въздушен превозвач на Общността с № № BG 1008 - 24 на "Авио Браво" ЕООД 45-01-455/02.10.2020 г "Авио Браво" ЕООД
Заповед № 45-01-436/29.09.2020 г. за временно спиране действието на оперативен лиценз на въздушен превозвач на Общността с № BG 1008–36 на „Флийт Еър БГ“ ООД 45-01-436/29.09.2020 г. „Флийт Еър БГ“ ООД
Заповед № 45-01-316/17.07.2020 г. за временно спиране действието на оперативен лиценз на въздушен превозвач на Общността с № BG 1008–36 на „Флийт Еър БГ“ ООД 45-01-316/17.07.2020 г. „Флийт Еър БГ“ ООД
Заповед № 45-01-292/07.07.2020 г. за временно спиране на оперативен лиценз на въздушен превозвач на Общността № BG 1008-24, притежаван от «Авио Браво» ЕООД 45-01-292/07.07.2020 г. "Авио Браво" ЕООД
Заповед № 45-01-261/19.06.2020 г. за възстановяване на правата на авиационен оператор „ЕГТ Джет“ ЕООД 45-01-261/19.06.2020 г. „ЕГТ Джет“ ЕООД
Заповед № 45-01-250/17.06.2020 г., за възстановяване действието на оперативен лиценз на въздушен превозвач на Общността, с регистрационен № BG 1008–26, притежаван от „Флай 2 Скай“ ООД. 45-01-250/17.06.2020г. „Флай 2 Скай“ ООД
Заповед № 45-01-144/11.03.2020 за временно спиране на оперативен лиценз на въздушен превозвач на Общността № BG 1008-24, притежаван от «Авио Браво» ЕООД 45-01-144/11.03.2020 г. "Авио Браво" ЕООД
Заповед № 45-01-115/04.03.2020 за временно спиране на оперативен лиценз на въздушен превозвач на Общността № BG 1008-34, притежаван от «АВБ 2012» ЕООД. 45-01-115/04.03.2020 г. "АВБ 2012" ЕООД