Бюлетини по Безопасност на полетите

Приложения
Приложение Размер
Контролен № 1/2022 - Въвеждане на Система за управление на безопасността (SMS) в Организациите за техническо обслужване, одобрени по Част 145. 2.03 MB
ББП № 2/2022 г. - Разработване на план за коригиращи действия и неговата ефективност относно закриване на несъответствия 1.69 MB
ББП № 1/2022 г. - Прилагане на разпоредби за гъвкавост и издаване на изключения съгласно член 71 на Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 04 юли 2018 г. 3.73 MB
Бюлетин по безопасност на полетите - № 07/2021г. 3.01 MB
ББП 01/2020 - Оценяване ефективността на системата за ППЛГ на ВС 156.91 KB
ББП 02/2020_Rev.01 - Оценяване ефективността на системата за ППЛГ на ВС, при възлагане определени дейности на подизпълнител 897.06 KB
ББП 03/2020 - Оценяване ефективността на процедурите в описанията на ОУППЛГ / ОТО 909.86 KB
Информационен бюлетин на ЕААБ относно правила за визуално избягване на конфликтен трафик 501.82 KB
ББП 04/2019 - Задължителна извънредна проверка на всички самолети Cessna 172 390.11 KB
ББП 03/2019 - Задължителна извънредна проверка на всички самолети PZL M-18 и М-18А 73.12 KB
ББП 02/2019 - Задължителна еднократна проверка на състоянието на всички експериментални и любителски построени ВС 439.13 KB
ББП 01/2019 - Прилагане на мерки за достигане на устойчивост при употребата на пестициди в съответствие с Директива 2009/128/ЕС 167.09 KB
ББП 01/2018 - Оценяване ефективността на системата за следене на директивите за ЛГ 269.76 KB
ББП 02/2018 - Оценяване ефективността на програма за ТО и управление на подизпълнители на задачи по УППЛГ 260.42 KB
ББП 03/2016 - Обучение и компетентност на персонала 195.24 KB
ББП 02/2016 - Задължителна извънредна проверка на въздушни витла Neuform, монтирани на самолети Ikarus C42 128.42 KB
ББП 01/2016 - Задължителна извънредна проверка на всички самолети Ikarus C42 127.5 KB
ББП 03/2015 - Извънредна еднократна проверка на състоянието на всички свръхлеки ВС вписани в Регистъра на ГВС 203.64 KB
ББП 02/2015 - Изисквания към ВС, използвани за летателно обучение от одобрени организации за обучение 216.05 KB
ББП 01/2015 - Обучение и компетентност на персонала 111.4 KB
ББП 01/2014 - Система за качество 977.16 KB
ББП 02/2014 - Обучение и компетентност на персонала 767.61 KB
ББП 03/2014 - Разработване и преглед на програма за ТО и програма за надеждност 591.56 KB
ББП 01/2012 - Техническо обслужване на ВС за авиохимическа работа 387.5 KB
ББП 02/2011 - Препратки към неконтролирани документи в описанията на организации за УППЛГ и ТО 310.5 KB
ББП 01/2011 - Процедури с цел избягване на сработване на TA/RA на системата TCAS на ВС в района на подхода на Летище София 303.5 KB
ББП 11/2010 - Извънредна еднократна проверка на състоянието и регулировката на ключалките на капаците на двигатели на всички ВС от типа Airbus 320 299.5 KB
ББП 10/2010 - Одобрение на бази за линейно техническо обслужване на ВС 299.74 KB
ББП 07/2010 - Въвеждане в експлоатация на европейската допълваща система за GNSS навигация EGNOS 1.39 MB
ББП 06/2010 - Контрол на модификациите и ремонтите 313.36 KB
ББП 04/2010 - Техническо обслужване на леки ВС с бутални двигатели 2.08 MB
ББП 03/2010 - Техническо обслужване на самолет АН2 1.04 MB
Изключение № BG-2021-01-opt-out , относно самолети с максимална излетна маса (МТОМ), непревишаваща 600 kg за самолети, които не са предназначени за експлоатация по вода или 650 kg за самолети, предназначени за експлоатация по вода 316.24 KB