Бюлетини по Безопасност на полетите

ИНФОРМАЦИЯ, ЗАСЯГАЩА БЕЗОПАСНОСТТА НА ПОЛЕТИТЕ!  

Изпълнението докладвайте на адрес: [email protected]

На вниманието на всички собственици и оператори на ВС, регистрирани в РБългария ГД ГВА публикува Бюлетини по безопасност на полетите:

Приложения
Приложение Размер
ББП 2 2020-рев 1 – ОЦЕНЯВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА СИСТЕМАТА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ПОСТОЯННА ЛЕТАТЕЛНА ГОДНОСТ НА ВС ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ ОПРЕДЕЛЕНИ ДЕЙНОСТИ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ – рев. 1 – 30.11.2020 897.06 KB
ББП 03/2020- ОЦЕНЯВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРОЦЕДУРИТЕ В ОПИСАНИЯТА НА ОУППЛГ / ОТО 909.6 KB
ББП 02/2020 - ОЦЕНЯВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА СИСТЕМАТА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ПОСТОЯННА ЛЕТАТЕЛНА ГОДНОСТ НА ВС ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ ОПРЕДЕЛЕНИ ДЕЙНОСТИ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ 1.19 MB
ОЦЕНЯВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА СИСТЕМАТА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ПОСТОЯННА ЛЕТАТЕЛНА ГОДНОСТ НА ВС 156.91 KB
Информационен бюлетин на ЕААБ относно правила за визуално избягване на конфликтен трафик 501.82 KB
ББП 4/2019 - задължителна извънредна проверка на самолети Cessna 172 390.11 KB
ББП 3/2019- Задължителна извънредна проверка на всички самолети PZL M-18 и М-18А 73.12 KB
ББП 2/2019 - задължителна еднократна проверка на състоянието на всички експериментални и любителски построени ВС 439.13 KB
ББП 1/2019-Прилагане на мерки за достигане на устойчивост при употребата на пестициди в съответствие с Директива 2009/128/ЕС 167.09 KB
ББП 1 / 2018 – ОЦЕНЯВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА СИСТЕМАТА ЗА СЛЕДЕНЕ НА ДИРЕКТИВИТЕ ЗА ЛЕТАТЕЛНА ГОДНОСТ 269.76 KB
ББП 2 / 2018 - ОЦЕНЯВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРОГАРАМА ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ЗАДАЧИ ПО УППЛГ 260.42 KB
Обучение и компетентност на персонала, 03/2016 195.24 KB
Извънредна проверка на ВС от типа Ikarus C42, 02/2016 128.42 KB
Извънредна проверка на ВС от типа Ikarus C42, 01/2016 127.5 KB
Извънредна еднократна проверка на състоянието на всички свръхлеки ВС вписани в Регистъра на гражданските ВС на Република Българи. За всички собственици на свръхлеки ВС, 03/2015 203.64 KB
Изисквания към ВС, използвани за летателно обучение от Одобрени организации за обучение. За всички Одобрени Организации за Обучение (АТО) и организации с одобрение по Част-145, Част-MF, Част-MG, 02/2015 216.05 KB
Обучение и компетентност на персонала, 01/2015 111.4 KB
Система за качество 01/2014 977.16 KB
Обучение и компетентност на персонала, 02/2014 767.61 KB
Разработване и преглед на Програма за техническо обслужване и Програма за надеждност, 03/2014 591.56 KB
Техническо обслужване на ВС за авиохимическа работа, 01/2012 269.5 KB
ПРЕПРАТКИ КЪМ НЕКОНТРОЛИРАНИ ДОКУМЕНТИ В ОПИСАНИЯТА НА ОРГАНИЗАЦИИ ЗА УППЛГ И ТО Този бюлетин е задължителен за всички организации за управление на поддържането на постоянната летателна годност (ОУППЛГ) и организациите за техническо обслужване (ОТО) на ВС, одобрени съгласно условията на Регламент 2042/2003 (Приложение I и II) в Р. България, 02/2011 184 KB
Tема: Процедури с цел избягване на сработване на ta/ra на системата tcas на вс в района на подхода на летище София, 01/2011 172 KB
Тема: Извънредна еднократна проверка на състоянието и регулировката на ключалките на капаците на двигатели на всички ВС от типа Airbus 320. Този бюлетин по безопасност на полетите е задължителен за всички авиационни оператори, които експлоатират ВС от типа AIRBUS 320, регистрирани в Р. България, 11/2010 171.5 KB
Тема: Одобрение На Бази За Линейно Техническо Обслужване На Вс. Този бюлетин по безопасност на полетите е задължителен за всички организации за техническо обслужване на ВС на територията на Р. България, 10/2010 299.74 KB
Тема: Поддържане на съответствието на организациите за техническо обслужване на ВС, 09/2010 2.13 MB
Тема: Поддържане на постоянната летателна годност, 08/2010 2.12 MB
Тема: Въвеждане в експлоатация на европейската допълваща система за GNSS навигация EGNOS, 07/2010 1.39 MB
Тема: Контрол на модификациите и ремонтите, 06/2010 313.36 KB
Тема: Системи за качество - контрол на несъответствията, 05/2010 1 MB
Тема: Техническо обслужване на леки ВС с бутални двигатели, 04/2010 2.08 MB
Тема: Техническо обслужване на самолет АН2, 03/2010 1.04 MB
Тема: Докладване на авиационни събития.Този бюлети е задължителен за всички авиационни оператори и собственици на ВС в Р.България, 02/2010 1.69 MB